வவுனியா செட்டிக்குளத்தில் நஞ் சரு ந்தி ஆ பத் தான நிலையில் வை த்தி யசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இளம் பெ ண்வவுனியா செட்டிக்குளம் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட சின்னத்தம்பனை பகுதியில் ந ஞ் சருந்தி ஆ பத் தான நிலையில் இளம் பெண் வை த்தியசாலை யில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சின்னத்தம்பனை பகுதியில் இன்று (26.09.2020) மதியம் 1.30 மணியளவில் இடம்பெற்ற இச் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,

27வயது மதிக்கத்த பெண் வீட்டில் ந ஞ்சரு ந்திய நிலையில் ஆப த்தான நிலையில் காணப்பட்டதினையடுத்து அயலவர்கள் உடனடியான செட்டிக்குளம் பிரதேச வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேலதிக சி கிச் சைக்காக வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

த ற்கொ லைக்கான கா ரணம் தொடர்பிலான மேலதிக வி சாரணைகளை செட்டிக்குளம் பொ லிஸார் மு ன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

hey