வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் தீ க்கு ளிக்க முற்பட்ட குடும்ப பெண்ணால் ப தற்ற நிலைவவுனியாவில்

காணிப்பி ரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை என தெரிவத்து வவுனியா பிரதேச செயலக வளாகத்தில் தீ க்கு ளிக்க முற்பட்ட பெண்ணால் அவ்விடத்தில் சற்று ப தட்ட நிலை காணப்பட்டது.

இன்று (23.09.2020) காலை 10.00 மணியளவில் வவுனியா பிரதேச செயலக வளாகத்தில் இடம்பெற்ற இச் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,

வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட கோவிற்குளம் பகுதியில் வசித்து வரும் இலட்சுகாந்தன் ஞானசுந்தரி என்பவருக்கும் அவரது கணவரின் தாயாருக்குமிடையில் காணிப்பிர ச்சனை (பெயர்மாற்றம்) இருந்து வந்துள்ளது.

குறித்த காணிப்பிரச்சனைக்கு பல வருடங்களாக தீர்வு கிடைக்காதமையினால் இலட்சுகாந்தன் ஞானசுந்தரி என்பவர் வவுனியா பிரதேச செயலக வளாகத்தில் அவரது பயணப்பொதியினுள் மண் ணென்னை மற்றும் தீ ப்பெட் டியுடனும் காணிப்பிர ச்சனை தொடர்பான கடிதங்களை தாங்கிய ப தாதைகையினையும் ஏந்திய வண்ணம் போ ராட் டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

இதன் காரணமாக அவ்விடத்தில் சற்று பதட்டமான நிலமை காணப்பட்டதுடன் வவுனியா சிறு கு ற்ற த்த டுப்பு பிரிவு பொலிஸார் விஜயம் மேற்கொண்டதுடன் பெண்ணின் பயணப்பொ தியினுள் இருந்த மண்ணென்னை மற்றும் தீ ப்பெ ட்டியையும் மீட் டெடுத்தனர்.

அதன் பின்னர் வவுனியா பிரதேச செயலாளர் கமலதாசன் அவர்களுடன் போ ராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்ணும் பொ லிஸாரும் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டதுடன் போ ராட்டத்தில் ஈ டுபட்டிருந்த பெ ண்ணின் கணவரின் தாயாரை அழைத்து அவருடன் பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டு காணிப்பி ரச்சனைக்கு தீ ர்வினை தருவதாக பிரதேச செயலாளர் வா க்குறுதியியளித்தமையடுத்து பிரதேச செயலகத்தில் காணப்பட்ட ப தட்ட நிலமை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

hey