வட்ஸ்அப் வலையமைப்பு ஊடாக பா ரிய ப ணமோ சடி -சி க்கினார் இளைஞன்வட்ஸ்அப் வலையமைப்பின் ஊடாக பண மோ ச டியில் ஈடுபட்டு வந்த ச ந்தே க ந பர் ஒருவர் கல்குடா பொ லிசாரி னால் கைது செய்யப்பட்டார்.

வரகாபொல ஹொரகொல்ல பகுதியை சேர்ந்த 27 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் வட்ஸ் அப் வலையமைப்பு ஊடாக பணமோ சடியில் ஈடுபட்டு வந்த நி லையில் பாசிக்குடா பகுதியில் வைத்து நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டார்.

வட்ஸ்அப் வ லையமைப்பின் ஊடாக ஒரு குழுமத்தை அமைத்து கையடக்க தொ லைபேசி இலக்கங்களை உ ள்வா ங்கி ப ணப ரிமாற்றம் செய்து அதன் ஊடாக பணத்தை கொ ள் ளைய டித்து இவ்வி ளைஞர் ப லரை ஏ மாற் றி யுள்ளார்.

இ ரா ணு வ பு ல னா ய்வு பி ரிவினருக்கு கி டைத்த இ ரகசிய தகவலையடுத்து குறித்த சந்தேக ந பர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 3 மாதங்களாக வட்ஸ்அப் வலையமைப்புக்கள் ஊடாக பண மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக ஆரம்ப கட்ட வி சார ணைகளிலிருந்து தெரிய வந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட நபர் வாழைச்சேனை மாவட்ட நீதிவான் நீ திமன் றத்தில் ஆ ஜர்படுத்தப்பட்டு கு ற்றப்பு லனா ய்வு தி ணைக்க ளத்திடம் ஒ ப்படை க்கப்படவு ள்ளதாக கல்குடா பொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

hey