வவுனியாவில் கி ண ற்றுக்குள் வீ ழ்ந்து த வித்த முதலையும் 12 குட்டிகளும் மீட்பு!வவுனியாவில் நீர்நிலைகளைத் தேடி கி ணற்றுக்குள் வீ ழ்ந்து தவி த்த தாய் முதலையும் 12 குட்டிகளும் பத்திரமாக மீ ட்கப்பட்டு காட்டுப் பகுதிக்குள் விடுவிக்கப்பட்டன.

தற்போது நிலவும் வ றண்ட வானிலை காரணமாக நீர் நிலைகளைத் தேடியலைந்த நிலையில் குறித்த பன்னிரெண்டு குட்டி முதலைகளும் தாய் முதலையும் வவுனியா, குருந்துபிட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு கி ணற்றில் வீ ழ்ந்துள்ளன.

இந்நிலையில், இன்று (சனிக்கிழமை) காலை காணி உரிமையாளர், தோட்டத்திலுள்ள கி ணற்றை சுத்தம் செய்வதற்காக சென்ற நிலையில் அதில் முதலை இருப்பதைக் கண்டார். இதை யடுத்து அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் முத லைகள் மீட்கப்பட்டன.

வறட்சியான காலநிலையால் குருந்துபிட்டிய குளம் மற்றும் நீர் நிலைகள் வற்றிக் காணப்படுவதனால் மு தலைகள் அங்கிருந்து வெளியேறி நீர்நிலைகளைத் தேடுவதாக அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தெரிவித்தனர்.

hey