ஆன்லைன் வகுப்பால் ம ன முடை ந் த மாணவன்; வீட்டில் யாரும் இல்லாத நே ரத் தி ல் எ டு த் த வி ப ரீத மு டிவு!!சென்னை…..

சென்னையில் உள்ள மேடவாக்கம் புஷ்பாநகர் தெருவை சேர்ந்த தம்பதிகள் செல்வகுமார் மற்றும் சுந்தரி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள். முதல் மகன் விக்னேஷ் பொ றி யா ளரா க பணியாற்றி வ ரு கிறார். இரண்டாவது மகன் ஜெய் கார்த்திக் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக கார்த்திக் கொ ரோ னா காரணமாக பள்ளிகள் திறக்காத நிலையில் அவர் ஆ ன் லைன் வ கு ப்பு களை கவனித்து வந்துள்ளார்.

ஆனால். அந்த வகுப்புகள் தனக்கு பி டி க்க வி ல்லை எனக் கூறி ம ன அ ழு த்த த்தில் இருந்துள்ளார். இதனால் நேற்று ம தி யம் தா ய் த ந் தை இ ருவ ரு மே வீட் டில் இல்லாத போது தூ க் கு மா ட்டி த் த ற் கொ லை செ ய் துகொ ண் டு ள்ளார்.

இது சம்மந்தமாக ப ள்ளிக்க ரணை போ லி ஸார் வ ழக் கு ப் ப திவு செ ய் து வி சார ணை மே ற் கொ ண்டு வருகின்றனர். ஆன்லைன் வ கு ப்பு கள் ஆ ர ம்பி த் ததில் இருந்தே இதுபோல மாணவர்கள் த ற் கொ லை செ ய்து வ ரு வது வா டி க்கை யா கி வருவது க வ லையை அ ளி க்கிறது.

hey