வவுனியாவில் இடம்பெற்ற வி ப த்தில் ஒருவர் ப டுகா யம்வவுனியா ஈரட்டை நவகம பகுதியில் இன்று காலை இடம்பெற்ற விப த்தில் ஒருவர் ப டு கா யமடைந்த நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குறித்த வி பத்து தொடர்பாக தெரியவருகையில்

மதவாச்சியிலிருந்து வவுனியா நோக்கி பயணித்து கொண்டிருந்ந பாரவூர்தி எதிரேவருகைதந்த லொறியுடன் மோ தியதில் குறித்த வி பத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

வி ப த்தில் பாரவூர்தியின் சாரதி ப டுகா யமடைந்த நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வி ப த்து தொடர்பாக ஈரட்டை பொலிசார் வி சாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்

hey