கிளிநொச்சியில் ச ட லமாக மீ ட் கப்பட்ட இ ளம் கா தலர்கள்கிளிநொச்சியில் தூ க் கில் தொ ங்கிய நிலையில் ஆண், பெ ண் இருவரின் ச ட லங்கள் மீ ட்கப்பட்டுள்ளன.

பரந்தன், ஓசியர் சந்திப் பகுதியில் வைத்து இன்று காலை ச ட லங்கள் அ டையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

கடந்த 4ம் திகதி முதல் காணாமல் போன நிலையில் தேடப்பட்டு வந்த 28 வயதான சுசிதரன் மற்றும் 27 வயதான தனுஷியா ஆகியோரே ச ட லமாக மீ ட் கப்பட்டுள்ளதாக பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

உ யி ரிழந்த ஆண் யாழ்ப்பாணம் மின்சார சபையில் பணியாற்றி வந்த நிலையில், குறித்த பெ ண் கிளிநொச்சி பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றியுள்ளார்.

தனுஷியாவிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாகவே பிரதேச செயலகத்தில் வேலை கிடைத்தாக தெரிய வருகிறது.

hey