சற்றுமுன் சங்குப்பிட்டியில் கோ ர வி பத்து பெண்ணொருவர் ப லிவி பத்தில்

டிப்பர் – மோட்டர்சைக்கிள் வி பத்தில் பெண் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே ப லியாகியுள்ளார்

தனங்கிளப்பு சந்தியில் இருந்து சங்குப்பிட்டி வீதியில் இந்த ச ம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.

வி பத்தில் உ யிரிழந்த பெண் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை.

சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக தகவல் இதுவரையில் வௌியிடப்படவில்லை,

இது தொடர்பில் பொலிஸார் வி சாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

hey