வவுனியாவில் பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு 50 வயதுடைய நபரால் நடந்த கொ டூரம்வவுனியா பட்டக்காடு பகுதியில் வீடு ஒன்றில் தங்கியிருந்து கற்றல் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வந்த பல்கலைக்கழக மாணவி மீது பா-லியல் து-ஷ்பி-ரயோக முயற்சியில் ஈடுபட்ட வீட்டு உரிமையாளர் நை யப்பு டைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடந்த இந்த சம்பவத்தின்போது, மாணவி கூ-க்குர-லிட்டதையடுத்து, அயலவர்கள் ஒன்று கூடி, வீட்டு உரிமையாளரான 51 வயதுடைய நபரை நை-யப்புடைத்துள்ளனர்

இச்சம்பவம் குறித்து மேலும் தெரிவிக்கையில்,

பட்டக்காடு பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் வசித்துவரும் 51 வயதுடைய வாடகை வீட்டின் உரிமையாளர் பல்கலைக்கழத்தில் பயின்றுவரும் மாணவி ஒருவரை கடந்த மூன்று மாதங்களாக தனது வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள தனது பிறிதொரு வீட்டில் வாடகைக்குத் தங்கவைத்துள்ளார் .

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு 10.30 மணியளவில் குறித்த மா-ணவி த-ங்கியிருந்த அ-றைக்குள் சென்று மா-ணவி மீது து-ஷ்பி-ரயோக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முய-ற்சித்துள்ளார் .

சம்பவம் இடம்பெறவுள்ளதை உணர்ந்து கொண்டு மா-ணவி ச-த்தமிட்டு-ள்ளார். இதையடுத்து அ-யலவர்கள் அங்கு சென்று மா-ணவியை கா-ப்பாற்றியதுடன்,

வீட்டு உரிமையாளரை நை-யப்பு-டைத்து, அங்கிருந்து வி-ரட்டி-யுள்ளனர்.

குறித்த நபர் அப்பகுதியில் நீண்டகாலமாக வசித்து வருகின்றார் . கடந்த மூன்று மாதங்களாக பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவரை தனது மற்றைய வீட்டில் த-ங்கவைத்துள்ளார். அவர் இரண்டு ம-னைவிகள் பிள்ளைகளுடன் வ-சித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey