கண்டியில் ஏற்பட்டது பூ மியதிர்ச்சி என உறுதி! வெளியானது முழு தகவல்கண்டியில் கடந்த 29 ஆம் திகதி காலை 8.32 மணியளவிலும் இன்று காலை 7.06 மணியளவிலும் பல்லேகலையை அண்மித்த பிரதேசங்களில் ஏற்பட்டது அ திர்வு சிறியளவிலான நில அதிர்வாக பதிவாகியுள்ளது.

இவை தவிர இந்த நில அ திர்வானது மஹகந்தராவ க ண்காணிப்பு மத்திய நிலையத்திலும் கம்பஹா கண்காணிப்பு மத்திய நிலையத்திலும் மிகச் சிறியளவாக பதிவாகியுள்ளதாக புவிச்சரிதவியல் ஆய்வு மற்றும் சு ரங்க பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் இன்று அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட ஊடக அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது :

29 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட அ திர்வு குருதெனிய , பாரகம , அநுரகம மற்றும் மயிலபிட்டி ஆகிய பிரதேச மக்களால் உணரப்பட்டுள்ளது.
இதே போன்று இன்று ஏற்பட்ட நிலஅ திர்வு அம்பகொட மற்றும் அலுத்வத்த ஆகிய பிரதேச மக்களால் உணரப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான மேலதிக பரிசோதனைகளுக்காக புவிச்சரிதவியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்க பணியக நிபுணர்கள் 6 பேரைக் கொண்ட இரு குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நில அ திர்வுகளின் நி லத்தடி எல்லையை சூழ ஏற்பட்ட அ தி ர்வலைகள் நில அ திர்வு என்பதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

அத்துடன் விக்டோரிய நீர்தேக்கத்தை அண்மித்த பகுதி மற்றும் அந்த நிலப்பரப்பை அண்மித்த ஆழ் நில த ட்டுக்களில் ஏற்பட்ட வெ டிப்புகள் அல்லது ச ரிவுகள் இந்த நில அ திர்வுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளதாக ஆரம்பகட்ட எ திர்வுகூ றல்கள் காண்பிக்கின்றன.

hey