இ றந் தவ ரின் ச டல த் தை அ டக்க ம் செய்ய சைக்கிளில் எடுத்துச் சென்ற அ வல ம்! உ தவா த மக்கள்: வை ரலா கும் புகைப்படம்இ றந் தவ ரின் ச டல த் தை அ டக்க ம் செய்ய சைக்கிளில் எடுத்துச் சென்ற அ வல ம்! உ தவா த மக்கள்: வை ரலா கும் புகைப்படம்

இந்தியாவில் கொ ரோ னா பீ தி கா ரண மாக இ றந் தவ ரின் உ டலை அ டக் கம் செய்வதற்கு மக்கள் உதவி செய்யாத நிலையில் மகன் ஒருவரின் உதவியுடன் ச டல த்தை சைக்கிளில் எடுத்து சென்ற ச ம்ப வம் அ தி ர்வ லை யை ஏ ற்ப டுத் தியுள் ளது.

கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாவட்டம் கித்தூர் தாலுகா எம்.கே.உப்பள்ளி காந்திநகரை சேர்ந்தவர், சதப்பா பரசப்பா சககாரா (71).

இவர் கடந்த 2 நாட்களாக கா ய்ச் சலா ல் அ வதிப் பட் டு வந்தார். இதையடுத்து அவர் பெலகாவியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சி கிச் சைக் காக சே ர்க் கப்ப ட்டா ர்.

அங்கு அவருக்கு 2 நாள் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு பின் வீடு திரும்பினார். அவருக்கு கொ ரோ ன ப ரிசோ த னை செய்யும் படி மருத்துவர்கள் கூறியிருந்தனர்.

ஆனால் தி டீரெ ன்று சதப்பா உ யி ரிழ ந் தா ர். இதையடுத்து, சதப்பாவின் மகனும், குடும்பத்தினரும் அவரது உ ட லை அ டக் கம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தனர்.

ஆனால் சதப்பா கா ய்ச் சல் இருந்ததால், அவர் கொ ரோ னா வா ல் உ யிரி ழந் திரு க்க லாம் என்ற பீ தியி ல் அந்தப் பகுதி மக்கள் யாரும் அவர்களுக்கு உதவ முன்வரவில்லை.

இதுகுறித்து முதியவரின் மகன், சுகாதாரத் துறையினருக்கும் தகவல் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் அவர்களும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இதனால் சதப்பாவின் உ ட லை அ டக்க ம் செய்ய முடியாமல் அவரது மகன் த வித்து வந்தார். இதை அறிந்த நண்பர் ஒருவர், சதப்பாவின் மகனுக்கு உதவினார்.

அதன் பின், முதியவரின் உ ட லை அவரது மகனும், மகனின் நண்பரும் மு ழுக வச உடையை அணிந்து கொண்டு ஒரு சைக்கிளில் வைத்து அ டக் கம் செய்ய தூ க்கிச் சென்றனர். இதுபற்றிய புகைப்படம், வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வை ரலா கியது.

இதைக் கண்ட, நகரசபை உறுப்பினர் புட்டப்ப பட்டாஷெட்டி என்பவர் முதியவரின் உ ட லை அ டக் கம் செய்ய வாகன வசதி செய்து கொடுத்தார்.

அதன் பின்னர் முதியவரின் உ டல் அ மர ர் ஊ ர்தி மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அந்த கிராமத்தை ஒட்டிய ம யான த்தி ல் அ டக் கம் செய்யப்பட்டது.

hey