சற்றுமுன் வெளியாகிய தகவல் வவுனியா மாவட்டத்தில் நியமனம் பெறும் பயிலுனர்களின் பெயர் விபரம் உள்ளேபெயர்

பட்டதாரி பயிலுனர் செயற்றிட்டத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களது பெயர் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மாவட்ட, பிரதேச செயலகங்கள் அடிப்படையில் அவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் வவுனியா மாவட்டத்தில் நியமனம் பெறும் நபர்களின் பெயர் விபரம்

Vauniya District

Selected List

Vavuniya South

Vavuniya

Vavuniya North

Cheddikulam

Pending List

Rejected List

hey