மின்பாவனையாளர்களுக்கான ஓர் விசேட அறிவித்தல்..!அறிவித்தல்

மின்பாவனையாளர்களுக்கான ஓர் விசேட அறிவித்தல்..!, Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

அனைத்து மின்பாவனையாளர்களின் மார்ச் ,ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதத்திற்கான மின்கட்டணங்களுக்காக சுமார் 300 கோடி ரூபாய் சலுகை பெற்றுக்கொடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்பாவனையாளர்களுக்கான ஓர் விசேட அறிவித்தல்..!, Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

இலங்கை மின்சார சபை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

மின்பாவனையாளர்களுக்கான ஓர் விசேட அறிவித்தல்..!, Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

நாட்டில் 67 இலட்சம் பேர் வரை இந்த சலுகையை பெறுவர் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

hey