யாழ்ப்பாணத்தில் காதலனின் ம.ரணத்தை தாங்க முடியாமல் காதலி எடுத்த வி.பரீத முடிவு : சோ.கத்தில் உறவினர்கள்யாழில் காதலனின்

சு.கயீனம் காரணமாக காதலன் உ.யிரிழந்ததை தாங்க முடியாத காதலி தானும் உ.யிரை மா.ய்த்த சம்பவம் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது.யாழ் மாவட்டம் இருபாலை மடத்தடி பகுதியினை சேர்ந்த (வயது-21) என்ற யுவதியே உ.யிரிழந்தவர் ஆவார்.

காதலித்து வந்த இளைஞன் நோ.ய்வாய்ப்பட்டு கடந்த வாரம் உ.யிரிழந்தார் இதனால் ம.னமுடைந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக யுவதி இருந்துள்ளார்.இந்நிலையில் யுவதி இன்று தவறான முடிவெடுத்து உ.யிரிழந்துள்ளதாக கோப்பாய் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இவ்வாறான தவறான முடிவுகள் சமுதாயத்தில் த.வறான முன்னுதாரணகளாக என்றுமே அமையக்கூடாது என சமுக ஆர்வலர்கள் பலரும் கூறிவருகின்றனர்.

hey