பிள்ளைகளுடன் கி.ணற்றில் கு.தித்த தாய் – இரு பிள்ளைகளின் ச.ட.லங்களை மீட்க தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கைகிளிநொச்சியில் மூன்று பிள்ளைகளுடன் தாயொருவர் கி.ண.ற்றில் கு.தித்த ச.ம்.பவத்தில் ஏற்கனவே ஒரு பிள்ளையின் ச.ட.லம் மீ.ட்கப்பட்ட நிலையில் ஏனைய இரு பிள்ளைகளினதும் ச.ட.லங்களை மீ.ட்பதற்கான நடவடிக்கை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

வட்டக்கச்சி பிரதேசத்தில் தனது மூன்று பிள்ளைகளுடன் தாயாயொருவர் கி.ணற்றுக்குள் குதித்த நிலையில் தாயார் உ.யிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் ஒரு பிள்ளையின் ச.டலம் மீ.ட்கப்பட்ட நிலையில் ஏனைய இரு இருவரினதும் ச.டலங்களை மீ.ட்க நேற்று மாலை முதல் கி.ணற்றுக்குள் தே.டுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்போது இரு ச.ட.லங்களும் கி.ண.ற்றுக்குள் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்ட போதும் அதனை மீ.ட்க முடியவில்லை எனவும், இன்று நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அதனை மீ.ட்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக பொ.லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

hey