கொரோனா பெருந்தொற்றை விட 75 மடங்கு அதிக கொ.டிய மூ.ளையை பா.திக்கும் நோய் : அடுத்த பே.ராபத்து குறித்து எ.ச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்கொரோனா பெருந்தொற்றை விட 75 மடங்கு அதிக கொடிய மூளையை பா.திக்கும் நோய் ஒன்று அடுத்த தொ.ற்றுநோ.யாக மாறக்கூடும் என விஞ்ஞானிகள் எ.ச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

குறித்த ஆபத்தான நோயால் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் கொ.ல்.லப்படலாம் எனவும் விஞ்ஞானிகள் அ..ச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

அடுத்து வரவிருக்கும் பெருந்தொற்றானது இதுவரையான தொ.ற்றுநோ.ய்களில் மிகப்பெரியது எனவும் விஞ்ஞானிகள் சு.ட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

பழங்களை உண்ணும் வெளவால்கள் மூலம் பரவும் தொ.ற்றுநோயான உருமாற்றம் காணும் நிபா, மனித குலத்திற்கு ஆ.பத்தை விளைவிக்கும் அடுத்த பெருந்தொற்றாக இருக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

க.டுமையான மூ.ளை வீ.க்கம், வ.லிப்பு மற்றும் வா.ந்தி.யெடுத்தல் ஆகியவை இந்த சக்திவாய்ந்த நோ.யின் சில அறிகுறிகளாகும்.
மலேசியாவில் கடந்த 1999ம் ஆண்டு முதல்முறையாக இந்த நிபா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது.

தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் நிபா வைரஸ் மிகவும் ஆ.பத்.தானது என்பதைக் காட்டுவதாக கூறும் விஞ்ஞானிகள், இதன் இ.றப்பு விகிதம் 40 முதல் 75% வரை இருக்கும் என சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இம்பீரியல் கல்லூரியின் ஆய்வுகளின்படி கொ.ரோனா பெருந்தொற்றின் இ.றப்பு விகிதம் வெறும் 1 சதவீதம் மட்டுமே என்றால், உருமாற்றம் காணும் நிபா தொ.ற்றுநோ.ய் இன்னும் பல ஆயிரங்களைக் கொ.ல்.லும் என தெரிவிக்கின்றனர்.

மட்டுமின்றி, நி.பா பா.திக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு 45 நாட்கள் வரை அறிகுறிகள் ஏதும் வெளியே தெரியாது என்பதால்,

பாதிக்கப்பட்டவரால் சுமார் ஒரு மாத காலத்திற்கும் மேலாக பலர் பா.திப்புக்கு உள்ளாகும் ஆ.பத்தும் உள்ளது.

கொ.ரோ.னா பெ.ருந்தொ.ற்றால் இதுவரை 2.5 மில்லியன் மக்கள் ம.ரண.மடைந்துள்ளனர், ஆனால் அடுத்துவரவிருக்கும் நிபாவால் ம.ர.ண எண்ணிக்கை பலமடங்கு அதிகரிக்கும் என்றே விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

கொ.ரோனா போல் அல்லாமல், நிபா உணவு மூலமாகவும், பா.திக்கப்பட்டவர்களுடன் பழகுதல் மூலமாகவும் அல்லது விலங்குகளின் கழிவுகள் மூலமாகவும் பரவுகிறது.

தென்கிழக்கு ஆசியா, தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆபிரிக்கா, அமேசனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் கிழக்கு அவுஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட அனைத்தும் உருமாற்றம் கா.ணும் புதிய நிபா தொ.ற்றுநோ.ய்களுக்கு அதிக ஆபத்து உள்ள பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

-tamilwin-

hey