வவுனியாவில் தூ.க்.கில் தொ.ங்கிய நிலையில் மாணவி ச.ட.ல.மாக மீட்புவவுனியா வெளிவட்ட வீதியில் அமைந்துள்ள வீட்டில் 16வயதுடைய சாதாரண தரத்தில் கல்வி பயிலும் மாணவி தூ.க்.கி.ல் தொ.ங்.கி.ய நிலையில் இன்று (09.02.2021) மாலை ச.ட.ல.மா.க மீட்க.ப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியா சைவப்பிரகாச மகளிர் கல்லூரியில் கா.போ.த சாதாரண தரத்தில் கல்வி பயிலும் 16 வயதுடைய பாடசாலை மாணவி மதியம் பாடசாலை நிறைவடைந்து வீடு திரும்பியதுடன் அவரின் பாடசாலை சீருடை என்பவற்றினை உலர்த்தி ( தோய்த்து) விட்டு வீட்டில் அவரும் அவரது தங்கையும் தனிமையில் இருந்துள்ளனர்.

குறித்த சமயத்தில் குறித்த மாணவி வீட்டின் அருகேயுள்ள பகுதியில் தூ.க்.கி.ல் தொ..ங்கி.ய நிலையில் காணப்பட்டுள்ளார். வீட்டினுள் நின்ற தங்கை வெளியே சென்ற சமயத்தில் சகோதரி தூ.க்.கி.ல் தொ.ங்.கி.ய நிலையில் அவதானித்து தங்கை உடனடியாக அயலவர் வீட்டிற்கு சென்று நடந்தவற்றினை தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும் அயலவர்கள் வீட்டினுள் வந்த சமயத்தில் குறித்த மாணவி தூ.க்.கில் தொ.ங்.கிய நிலையில் ச.ட.ல.மாக காணப்பட்டுள்ளார்.
அதன் பின்னர் அயலவர்கள் மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் பொ.லிஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தமையினையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வவுனியா பொ.லி.ஸார் மாணவியின் ம.ர.ண.ம் தொடர்பிலான வி.சா.ர.ணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

பிரேத ப.ரிசோ.தனைகளுக்காக மாணவியின் ச.ட.லம் வவுனியா மாவட்ட பொது வை.த்தியசாலையின் பி.ரே.த அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

hey