அம்மாடியோவ் பறவைங்க ஒரு வினோதம் தான் : பார்ப்பவர்களை சுண்டி இழுக்கும் அற்புத வீடியோபறவைகள் மட்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் இவ்வளவு இயற்கை வளங்கள் நிறைந்ததாக இருந்திருக்காது. எப்படி என்கிறீர்களா? காகம் தொடங்கி சகல பறவைகளும் சாப்பிட்டுவிட்டு எச்சம் போடுகிறது அல்லவா? பறவைகள் வெறுமனே நாம் வைக்கும் உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடுவது இல்லை.

அவை மரங்களில் பழங்களையும் சாப்பிடும். அவை எச்சம் போடும் போது அந்த பறவைகளின் எச்சத்தில் விதைகளும் இருக்கும். அதன் மூலம் மரம், செடி கொடிகள் வளர்ந்து இந்த உலகம் இயற்கை சமநிலை அடைய பறவைகளும் காரணம் ஆகிறது. மனிதர்கள் தங்கள் வீட்டைக் கட்டிக்கொள்ள பெரிய, பெரிய சிவில் இஞ்சினியர்களை அழைத்து வருவார்கள். மாதக்கணக்கில் பத்து, பதினைந்து பேர் வேலை செய்துதான் ஒரு வீடு உயிர் பெறுகிறது.

ஆனால் பறவைகள் தனித்தே தங்கள் வீட்டை அதாங்க கூட்டை அழகாக வடிவமைத்துவிடும். அதிலும், பெரிய, பெரிய இஞ்சினியர்களே நினைத்தால் அப்படி கட்ட முடியாத அளவுக்கு மிக நுட்பமாக தங்கள் கூட்டை வடிவமைத்துக்கொள்ளும் பறவைகளும் இருக்கின்றன.

இதோ அந்த வகையில் மிக அழகாக தங்கள் கூட்டைக் கட்டிக்கொள்ளும் பத்து பற்வைகள் கூடு கட்டும் காட்சி இதோ…

hey