வெளிநாட்டிலிருந்து தொழிலை இழந்து நிர்க்கதியாக நாட்டிற்கு திரும்புபவர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள வரப்பிரசாதம்தொழில் இழந்து நிர்க்கதியான நிலையில் வெளிநாட்டிலிருந்து நாட்டிற்கு வருகை தரும் பணியாளர்களுக்கு கொடுப்பனவு மற்றும் வட்டியில்லா கடன் வழங்கவுள்ளதாக தொழில் உறவுகள் அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்படி ஒரு இலட்சம் ரூபா கொடுப்பனவாக வழங்கப்படவுள்ளதாக கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்தார்.

“தொழிலை இழந்து வருகை தரும் வெளிநாட்டு பணியாளர்களுக்கென தற்போது எமது பணியகம் 50 ஆயிரம் ரூபாவை வழங்கி வருகின்றது. நான் இந்த 50 ஆயிரம் ரூபாவை ஒரு இலட்சம் ரூபா வரை அதிகரிக்குமாறு தெரிவித்துள்ளேன்.

அத்துடன் 50 ஆயிரம் ரூபாவை வட்டியின்றி கடனாக வழங்குமாறும் கோரியுள்ளேன். இதற்கென தற்போது 30.4 மில் லியன் ரூபா பணியகத்தினால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கைக்கு வருகை தரும் பணியாளர்களின் நலன்புரிக்காகவே இவை பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.”எனத் தெரிவித்தார்

hey