பெப்ரவரி முதல் ஜுன் மாதம் வரையான காலப்பகுதியில் 27 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் குறைப்புபெப்ரவரி முதல் ஜுன் மாதம் வரையான காலப்பகுதியில் 27 அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலையை குறைத்து, நிலையான விலை நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளது.

இது தொடர்பில் வர்த்தக அமைச்சினால் வர்த்தகர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்படவுள்ளவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சிவப்பு அரிசி, வெள்ளை அரிசி, சீனி, தேயிலை தூள், பருப்பு உட்பட முக்கிய 27 பொருட்களுக்கு இவ்வாறு விலை நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளது.

அரசாங்கம் பொருட்களுக்கு வரி விதித்தால் அல்லது மாற்று விகிதத்தை மாற்றினால் மட்டுமே இந்த ஒப்பந்தங்களில் மாற்றம் மேற்கொள்ள முடியும்.

பொருட்களுக்கான நிர்ணய விலை அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை லங்கா சதொச மற்றும் Q shop மூலம் மாத்திரம் கொள்வனவு செய்ய முடியும் என வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

hey