மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் முதல் தற்போது வரை 117 கொ ரோனா தொ ற்றா ளர்கள் அடையாளம்மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் முதல் தற்போது வரை 117 கொ ரோனா தொ ற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மன்னார் மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ரி.வினோதன் தெரிவித்துள்ளார்.

மன்னாரில் இன்று அவர் ஊடகங்களுக்கு மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,

மன்னார் மாவட்டத்தில் இந்த மாதம் கொ ரோ னா தொ ற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.கடந்த 20 நாற்களில் மாத்திரம் 100 கொ ரோனா தொ ற்றாள ர்கள் மன்னார் மாவட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது வரை 117 கொ ரோனா தொ ற் றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.நேற்று (20) புதன் கிழமை கிடைக்கப்பட்ட பீ.சி.ஆர் பரிசோ தனை அறிக்கையின் படி மன்னார் மாவட்டத்தில் 30 கொ ரோனா தொ ற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

மன்னார் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பீ.சி.ஆர்.பரிசோ தனைகளின் அதிகமாக ப ரிசோ தனைக்கான முடிவுகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

எனவே பொது மக்கள், வியாபார நிலையங்களின் உரிமையாளர்களிடம் நாங்கள் கோரிக்கை ஒன்றை முன் வைக்கின்றோம்.பொது மக்கள் தேவையற்ற விடயங்களுக்கு நகர பகுதிகளுக்குள் வருவதையும், தேவையற்ற விதத்தில் வியாபார நிலையங்களில் ஒன்று கூடுவதையும் த விர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

முக்கியமாக சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.முகக்கவசம் அணிதல்,கைசுத்தத்தை கடை பி டித்தல், சமூக இடைவெளியை பேணுதல் மற்றும் சமூக பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ளுதல் போன்ற விடயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

எதிர்வரும் 2 முதல் 4 வாரங்களுக்கு மக்கள் குறித்த விடயங்களை பின்பற்றினால் குறித்த தொ ற்றில் அடைவை குறைத்து தொற்றுச் சங்கிலியை எங்களினால் உடைக்க முடியும்.

மேலும் இந்த மாதம் ஒரு கொ ரோ னா ம ரண ம் எமது மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.அதிகமானவர்கள் கொ ரோனா தொ ற்றுடன் வைத்தியசாலைக்கு வந்து கொ ரோனா தொ ற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சி கிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

எனவே நோ யின் தீ விர த்தன் மையை அனைவரும் புறிந்து கொண்டு மிகவும் பொறுப்பு உணர்வுடன் நடந்து கொண்டால் குறித்த நோ யின் தா க் க த்தை எம்மால் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

மக்கள் தற்போது வரை எங்களுக்கு வழங்கி வரும் ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றிகள்.ஒத்துழைப்பிற்கு மேலதிகமாக மக்கள் சுயபாதுகாப்பை, சுகாதார வ ழிமு றைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் என தெரிவித்துள்ளார்.

hey