க ண் ணீர் விட்ட ஆரி ; மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் சோ க த்தில் மூ ழ் கிய ரசிகர்கள்..!!பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னரான ஆரி யாரையாவது கா ய ப்படு த்தி யிருந்தால் ம ன் னித்து விடுங்கள் என மேடையில் வி ழு ந்து ம ன் னிப்பு கேட்டார்.நேற்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கிய பிக்பாஸ் ஃபினாலே கொண்டாட்டம் நள்ளிரவு 12 மணி வரை சென்றது.பின்னர் பெரும் ச ஸ் பென்ஸுக்கு பிறகு வின்னரை அறிவித்தார் கமல். தான் வின்னர் என்று கேட்டதும் கண்கள் க லங்கிய ஆரி உ ரு க்கமாக பேசினார். அதாவது, உங்களின் அனுமதியுடன் நான் இரண்டு பேரிடம் ம ன் னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று கமலிடம் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய ஆரி, பேச்சாலும் உ டல்மொழியாலும் என்னுடைய செ யலாலும் உங்களை கா ய ப்படுத் தி யிருந்தால் உங்களிடம் உங்கள் குடும்பத்தாரிடமும் ம ன் னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் என மேடையில் வி ழு ந்து மக்களிடமும் சக போட்டியாளர்களிடமும் ம ன் னிப்பு கேட்டார். சக போட்டியாளர்கள் இல்லாவிட்டால் தான் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்க முடியாது என்றும் கூறினார். மேலும் 5ஆம் வகுப்புக்கு பிறகு நான் முதல் இடம் வாங்கவே இல்லை. இப்போது முதல் ரேங்க் வாங்கி முதல் இடத்திற்கு வந்துள்ளேன். க ப்பு கொ டு த்திருக்கிறீர்கள்.

ஆனால் ரேங்க் கார்டில் கையெழுத்து போடும் அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போது இ ல்லை. நான் முதலிடம் பெற்றால் அதனை பார்த்து சந்தோஷப்படும் அவர்கள் இ ல்லை. ஆகையால் உங்களையும் எனக்கு வாக்களித்த மக்களையும் என் அப்பா அம்மாவாக நினைத்து ஆ சி ர்வாதம் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று கமலின் கா லில் வி ழு ந்தார் ஆரி.

இதனை தொடர்ந்து ஆரிக்கு டைட்டில் வின்னர் ட்ரோஃபியை கொடுத்த கமல், இந்த கப்பை நானே வாங்கியது போன்ற பெருமை கொள்கிறேன் என்றார். அப்போது பேசிய ஆரி, நீங்கள் கூறினீர்கள் த ப்புன்னா த ட் டிக்கேட்பேன், நல்லதுன்னா தட்டிக் கொ டு ப்பேன் என்று, அதேபோல் தப்புன்னா தட்டிக் கேளுங்க நி யாயம்னா நிமிர்ந்து கேள் என மக்களுக்கு கூறினார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக மற்ற போட்டியாளர்களுக்கு கொடுத்ததை போன்றே ஆரிக்கும் பிக்பாஸின் விருது கொடுக்கப்பட்டது.மோ ட்டிவேட்டர் ஆரி என்ற விருது ஆரிக்கு வ ழங்கப்பட்டது.

hey