ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லுாரிகளில் டிப்ளோமா பூர்தி செய்த 3772 பேருக்கு 11ம் திகதிக்கு முன் ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கைஆசிரியர் பயிற்சிகளை நிறைவு செய்து வெளியேறிய 3772 பேரை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் முன்னெடுக்கப்படும். என கல்வியமைச்சு தொிவித்திருக்கின்றது.

ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்களை அவர்களின் வீடுகளுக்கே அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் பீ.கே.எஸ்.சுபோதிகா குறிப்பிட்டார்.

எதிர்வரும் 11 ஆம் திகதி பாடசாலை கல்வி செயற்பாடுகள் ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர், ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளில் டிப்ளோமா கற்கை நெறிகளை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என அவர் கூறினார்.

புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்படும் ஆசிரியர்களில் 1000 பேர் தேசிய பாடசாலைகளுக்கு நியமிக்கப்படவுள்ளதுடன், ஏனைய அனைவரும் மாகாண பாடசாலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளனர்.

ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகள் மற்றும் இறுதி ஆண்டு பரீட்சையில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட புள்ளிகளின்

hey