8 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஆண்கள் க_ழிப்பறையில் என்ன செய்தார் தெரியுமா…?கடலூரில்

கடலூரில் உள்ள ப_ள்ளியில் 8ம் வ_குப்பு மா_ணவி, ஆண் மாணவர்களின் க_ழிவ_றையி_ல் தூ_க்கி_ல் தொ_ங்கி_ய நி_லையி_ல் ச_டல_மா_க மீ_ட்கப்ப_ட்டுள்_ள ச_ம்ப_வம் பர_பரப்_பை ஏ_ற்படுத்தி_யுள்ளது.

கடலூரை சேர்ந்த ஏழுமலை (39) என்பவரின் இரண்டாவது ம_கள் துர்கா தேவி (13). இவர் அதேபகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்_ளியில் 8ம் வகுப்பு ப_டித்து வந்தார்.

வீட்டின் அருகே ப_ள்ளி இருந்ததால், தினமும் அதிகாலை பள்ளி தி_றக்கும் பொறுப்பு தேவிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. நேற்று காலை 8.30 மணிக்கு வீட்டில் பெற்றோர்களிடம் கூறிவிட்டு தேவி கி_ளம்_பியுள்_ளார்.

வ_ழக்கம் போல ப_ள்ளிக்கு வந்த சில மா_ணவர்கள் க_ழிவ_றையை தி_றந்துள்_ளனர். அப்போது து_ப்பட்_டாவால் தூ_க் கி_ல் தொ_ங்கி_யப_டியே தேவி கி_டப்ப_தை பார்த்து அ_லறி_யுள்_ளனர்.

இந்த ச_த்தம் கேட்டு ஓ_டிவ_ந்த தலைமையாசிரியை பொலிஸாருக்கு த_கவல் கொடுத்துள்ளார். அதன்பேரில் ச_ம்ப_வ இ_டத்தி_ற்கு வந்த பொலிஸார் தே_வியின் உ_டலை கை_ப்பற்_றி பி_ரேத ப_ரிசோ_தனைக்_காக அனுப்பி வைத்தனர்.

இதற்கிடையில் ப_ள்ளிக்கு வி_ரைந்_த மா_ணவி_யின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் தலைமையாசிரியரிடம் வி_சாரித்த போது முன்னுக்கு பின் மு_ரணாக பதிலளித்துள்ளனர்.

இதனால் ச_ந்தேகம_டைந்த உறவினர்கள் மா_ணவின் த_ற் கொ_லை யில் ச_ந்தே_கம் இருப்பதாக கூறி உ_டலை வாங்க மறுத்து போரா_ட்டத்தில் ஈடுபட ஆரம்பித்துள்ளனர். இ_தனை த_டுக்கும் வி_தமாக பே_ச்சு வா_ர்த்தை கூ_ட நடத்_தாமல் பொலிஸார் த_டியடி நடத்_தியுள்ளனர்.

இதில் சிலருக்கு லே_சான கா_யங்_கள் ஏற்பட்டுள்ளது.மேலும் போ_ராட்டத்தில் ஈடுபட்_டதாக கூறி 10 பேரை கைது செய்து பொலிஸார் சிறையில் வைத்துள்ளனர்.

hey