பொலிஸ் அதிகாரிக்கு இந்த பொண்ணு இப்படி பச்சையா கேட்டிட்டாவே : நடந்தது என்ன…?சென்னை திருவான்மியூரில் கா_வல்து_றை_யினரை ஆ_பா_ச_மாக பேசி வா_க்குவா_தத்தில் ஈடுபட்ட பெண் சி_றை_யில் அ_டைக்கப்பட்டார்.

திருவான்மியூரில் வாகன தணிக்கையின்போது சேசு பிரசாத் என்பவர் ம_து_போ_தை_யில் வாகனத்தை இ_யக்கியது தெரியவந்தது. அதனால், வ_ழ_க்குப்ப_திவு செய்து வாகனத்தை ப_றிமுதல் செய்ய போக்குவரத்து ஆய்வாளர் மாரியப்பன் முயன்றார்.

அப்போது, ம_து_போ_தையில் வந்த நபருடன் காரில் இருந்த காமினி என்ற பெண் காவலர்களை ஆ_பா_சமாக பேசி வ_ழக்குப்ப_திவு செய்ய விடாமல் த_டுத்து வா_க்_குவா_தத்தில் ஈடுபட்டார். வா_க்_கு_வா_தம் முற்றி, கா_வ_லர்களை அந்த பெண் கா_லால் எ_ட்டி உ_தை_த்தார்.

இது தொடர்பாக போக்குவரத்து ஆய்வாளர் மாரியப்பன் கொடுத்த பு_காரில், இருவர் மீதும் திருவான்மியூர் காவலர்கள் வ_ழக்குப்ப_திவு செய்தனர். ம_து_போ_தையில் வந்த சேசுபிரசாத்தை பிணையில் வி_டுவித்த நீதிபதி காவலர்களை ஆ_பாச__மாக பேசிய பெண்ணை 14 நாட்கள் சி_றை_யிலடைக்க உ_த்தரவிட்டார்.

hey