வவுனியாவில் இ ராணுவம் ,விசேட அதிரடிப்ப டையினரினால் சட்டவி ரோத முதிரை மரக் க டத்தல் மு றியடிப்பு : சந்தேகநபர்கள் த ப்பியோட்டம்வவுனியா ஈச்சங்குளம் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கிடாச்சூரி பகுதியில் இடம்பெற்ற சட்டவி ரோத மரக்க டத்தலை  ஈச்சங்குளம் 611 வது ப டைப்பிரிவு இ ராணுவத்தினரும் புளியங்குளம் விசேட அதிரடிப்படையினர் மு றியடித்துள்ளதுடன் சந்தேக நபர்கள் த ப்பியோடியுள்ளனர்.

தற்போது நிலவும்  சீரற்ற காலநிலையை பயன்படுத்தி வேலங்குளம் செங்கல்படையில் இருந்து கல்மடு ஊடாக நெளுக்குளம் பகுதிக்கு முதிரை மரக்குற்றிகள் க டத்தப்படுவதாக 611வது பிரிகேட் இராணுவத்தினர்க்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து புளியங்குளம் விசேட அதிரடி ப டையினருக்கு  தகவலை வழங்கி நேற்று நள்ளிரவு சீரற்ற காலநிலைக்கு மத்தியில் குறித்த பகுதிக்கு இ ராணுவத்தினரும் விசேட அ திரடிப்ப டையினர் மற்றும் பொலிஸார் சோ தனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்

இதன்போது காட்டுப்பகுதியிலிருந்து பல இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான 18 முதிரை மரக்குற்றிகள் கைப்பற்றப்பட்டதுடன்  க டத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஜீப் வாகனமும் கை ப்பற்றப்பட்டுள்ளது. எனினும் ச ந்தேகநபர்கள் த ப்பியோடியுள்ளனர்.

கை ப்பற்றப்பட்ட முதிரை மரக்குற்றிகளும் , ஐீப் வாகனமும் ஈச்சங்குளம் பொலிஸ் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டதுடன் சந்தேகநபர்களை கைது செய்வதற்குரிய ந டவடிக்கைகளை ஈச்சங்குளம் பொலிஸார் மு ன்னெடுத்த வருகின்றனர்..

hey