ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 3 வயது சிறுவன் சடலமாக மீட்கப்படும் காட்சிகள் : நெஞ்சை உருக்கும் வீடியோமத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் ஆ_ழ்துளை கி_ணற்றில் வி ழுந்த 3 வயது குழந்தை 90 மணிநேர போ ராட்டத்துக்கு பின்னர் ச டலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளான்.

மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் நிவாரி மாவட்டம் சேதுபுரா கிராமத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 3 வயது குழந்தை ஆ_ழ்துளை கி_ணற்றில் கடந்த 4ம் தேதி காலை 9 மணியளவில் தவறி விழுந்தான்.

இதையறிந்த பெற்றோர், உடனடியாக காவல்துறை மற்றும் தீ_யணைப்பு துறைகளுக்கு தகவல் அளித்தனர்.

இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வி_ரைந்த போலீசார், தீ_யணைப்பு ப_டை வீ_ரர்கள் மற்றும் தேசிய பே_ரிடர் மீ_ட்புப் ப_டை வீ_ரர்கள் குழந்தையை மீ_ட்கப் போ_ராடினர்.

குழந்தை 60 அ_டி ஆ_ழத்தில் சி_க்கியது கண்டறியப்பட்டதும், அதன் அருகிலேயே மற்றொரு கு_ழியை தோ_ண்டி சி_றுவனை மீட்கும் மு_யற்சிகள் நடந்தன.

அத்துடன் சி_றுவனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வழங்கப்பட்டாலும், 4ம் தேதி மாலையே சி_றுவனின் உ_டலில் அ_சைவுகள் இல்லாமல் இருந்ததால் பெற்றோர்கள் அ_தி_ர்ச்சியில் உ_றைந்து போ_யினர்.

மேலும் குறித்த ஆ_ழ்துளை கி_ணற்றில் 100 அடி ஆ_ழத்தில் தண்ணீர் இருந்ததாலும் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் தொ_ய்வு ஏற்பட்டது.

எனினும் தொடர்ந்து மீட்பு பணிகள் நடந்து வந்த நிலையில், 90 மணிநேர போ_ராட்டத்துக்கு பின்னர் குழந்தை சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளான்.

இந்நிலையில் குழந்தையின் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நி_வாரணம் வழங்கவும், மற்றொரு ஆ_ழ்துளை கி_ணறு தோ_ண்டி தரப்படும் எனவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.

இன்னும் எத்தனை பி_ஞ்சுகளை கா_வு வாங்கப் போகிறதோ ஆ_ழ்துளை கி_ணறுகள்!!!!

hey