200 அ_டி ஆ_ழ்து_ளை கி_ணற்றில் த_வறி வி_ழுந்த 3 வயது கு_ழந்தை : மீ_ண்டும் இ_ந்தியாவை உ_லுக்_கிய து_ய_ரம் : மீ_ட்பு ப_ணி தீ_விரம்ஆ_ழ்து_ளை கி_ணற்றில்

மத்திய பிரதேச மாநிலம் நிவாரி மாவட்டம் பிருத்விப்பூர் பகுதியில் உள்ளது சேதுபுராபரா. இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஹரி கிருஷ்ணன். இவரது 3 வயது மகன் பிரகால்த், வி_ளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது அருகில் இருந்த மூ_டப்படாத 200 அ_டி ஆ_ழ்_துளை கி_ணற்றில் த_வறி வி_ழு_ந்தான்.

குழந்தையின் அலறல் ச_த்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்து ஆ_ழ்து_ளை கி_ணற்றை பா_ர்த்துள்ளனர். அதில் கு_ழந்தை இருப்பதை கண்டு அ_திர்ச்சி அடைந்த அவர்கள் உ_டனடியாக கா_வல்து_றைக்கும் தீ_ய_ணை_ப்பு ப_டைக்கும் தகவல் கொடுத்தனர். மீட்பு படையினர் வந்து மீ_ட்பு பணியை தொ_டங்கி உள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வி_ரைந்த ரா_ணுவம் கு_ழந்தையை மீட்கும் பணி_யில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அவனை மீட்கும் ப_ணிகள் இன்று இரண்டாவது நாளாக அதிகாலையில் இருந்து நடந்து வருகின்றன. மீட்புப் படையினர் சிறுவனை உயிருடன் மீட்க போராடி வருகின்றனர்.

மீ_ட்பு கு_ழுவால் குழந்தையின் குரலை கேட்க முடிவதாக நிவாரி மாவட்ட கூடுதல் எஸ்பி தெரிவித்துள்ளார். தண்ணீர் அந்த கிணற்றில் 100 அடிக்கு கீழ் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குழந்தை எத்தனையாவது அ_டியில் சி_க்கியுள்ளான் என்பது குறித்து தெளிவான தகவல்கள் இல்லை.

அந்த கி_ணற்றிலிருந்து கு_ழந்தையை உ_யிருடன் மீட்க வே_ண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் இ_றைவனை வே_ண்டியபடி த_வித்து வ_ருகிறார்கள்.

hey