வவுனியாவில் குளத்தில் இருந்து து ப்பாக்கி மற்றும் கைக்கு ண் டுகள் மீட்புவவுனியா- இராசேந்திரங்குளம் பகுதியில் இருந்து து ப்பாக்கி மற்றும் கைக்கு ண்டுகளை பொலிஸார் இன்று மீட்டுள்ளனர்.

குறித்த பகுதியில் ஆ யுதங்கள் இருப்பதாக தேசிய பு லனாய்வு பிரிவிற்கு கிடைத்த தகவலிற்கமைய நீதிமன்ற அனுமதியுடன், அப்பகுதிக்கு சென்ற வவுனியா பொலிஸார் மண் அகழ்வதற்கு பயன்படும் இயந்திரம் மூலம் நிலத்தை தோண்டி தேடுதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதன்போது மண்ணில் புதையுண்ட நிலையில் காணப்பட்ட ரி56 ரக து ப்பா க்கி மற்றும் 6 கை க்குண் டுகள்,மற்றும் இரண்டு மகசின்களையும் பொலிஸார் மீட்டுள்ளனர்.

மீட்கப்பட்ட கைக்கு ண்டுகள் விசேட அதிரடி படையினரால் செயலிழக்க செ ய்யப் படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey