வவுனியாவில் நேற்று இரவு இடம்பெற்ற அ னர்த்தம்வவுனியா சிறிராமபுரத்தில் அமைந்துள்ள பலசரக்கு விற்பனை நிலையம் ஒன்று இன்று இரவு தீ பி டித்து எ ரிந்துள்ளது.

வவுனியா காத்தார் சின்னக்குளம் வீட்டுத்திட்டம் திருஞானசம்பந்தர் வீதியில் அமைந்திருந்த பல்பொருள் வியாபார நிலையமே நேற்று இரவு 8 மணியளவில் தி டீரென தீ ப்ப ற்றியெரி ந்துள்ளது.

இச் ச ம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,

குறித்த வர்த்தக நிலையம் இன்று இரவு மூ டப்பட்டிருந்த நிலையில் இரவு 8மணியளவில் மூ டப்பட்ட கடையிலிருந்து பு கை வெ ளிக்கி ளம்பியுள்ளது.

அதனை அவதானித்த சி லர் தீ யை அணைக்க முற்ப ட்டதுடன் நகரசபையின் தீ யணை ப்பு பிரி வினருக்கும் தகவல் தெரிவித்திருந்தனர்.

அதனையடுத்து சம்பவ இட த்திற்கு விரைந்த வவுனியா நகரசபையின் தீ யணைப்பு பி ரிவினர் தீ யை க ட்டுக்குள் கொண்டுவந்துள்ளனர்.

எனினும் கடை முழுவதுமாக தீ ப்ப ற்றி எ ரிந்தத னால் கடை யினுள் இ ருந்த சுமார் பத்து ல ட்சம் பெறுமதியான பொருட்கள் தீ க்கி ரையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மி ன் ஒ ழுக்கி னாலே இவ் வி பத்து சம்ப வம் இடம்பெற்றிருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இச் ச ம்பவம் தொடர்பான மேலதிக வி சாரணைகளை பொலி ஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

CopyIBC TAMIL

hey