வவுனியாவில் ஆ ள்து ளை கி ண று அமைப்பதற்கு எ தி ர்ப்புத் தெரிவித்த பொதுமக்கள்வவுனியாவில்

வவுனியா – ஜேசுபுரம் பகுதியில் ஆ ள்து ளை கி ணறு அமைக்கும் செயற்பாடு பொதுமக்களின் எ திர்ப்பினால் இ டைநி றுத்தப்பட்டுள்ளது.

வவுனியா ஜேசுபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் காணியொன்றில் அனுராதபுரத்திலிருந்து வருகை தந்ததாக தெரிவிக்கப்படும் நீர்பாசன திணைக்கள ஊழியர்கள் ஆ ள்து ளைக் கி ண று அமைப்பதற்கான செயற்பாட்டை முன்னெடுப்பதற்காக இ யந் திரங்கள் மற்றும் கு ழாய்க ளை நே ற்றையதினம் கொண்டு வந்திருந்தனர்.

அத்துடன் இன்றையதினம் காலை குறித்த பகுதியில் உள்ள கா ணியில் கு ழாய் அமைக்கும் பணியினை செயற்ப டுத்த மு னைந்தபோது அப்பகுதி மக்களால் அ தற்கு எ தி ர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே நி லத்த டி நீர் ப ற்றாக் குறையாக சென்றுகொண்டிருக்கும் நிலையில் இவ்வாறான பா ரிய ளவிலான, கு ழா ய்களை அமைப்பதற்கு நாம் அனுமதி வழங்கமாட்டோம் என்று அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்ததுடன், நீ உறி ஞ்சுவது நீரா? எம் உ யிரா?, வி வசாயிகளின் இர த்தத்தை உ றி ஞ் சாதே போன்ற ப தாதைக ளையும் பொதுமக்கள் இதன் போது ஏந் தியிரு ந்தனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு கூட்டமைப்பின் பிரதேச சபை உறுப்பினர்களான கார்தீபன், உத்தரியநாதன் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதனின் இணைப்பாளர் அலெக்ஸ், ரெலோ நாகராஜன் ஆகியோர் சென்று மக்களுடன் கலந்துரையாடியதுடன் இதனை நி றுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளையும் மு ன்னெடுத்திருந்தனர்.

எனினும் குழாய் அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படாத நிலையில் அந்த வாகனங்கள் அவ்விடத்திலேயே தற்போதும் தரித்து நிற்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey