கணவர் இல்லாமல் மீனா எடுத்த அ திரடி முடிவு…! எனக்கு ஏற்பட்ட கொ டுமை இனி யாருக்கும் ஏற்பட கூடாது

0

தனக்கு நேர்ந்த நிலைமை வேறு யாருக்கும் நேரக்கூடாது என்பதற்காக உட ல் உ றுப்புகளை நடிகை மீனா தானம் செய்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.உ டல் உ றுப்புகளை தானம் செய்தது குறித்த அறிவிப்பை சமூக ஊடகத்தில் மீனா வெளியிட்டுள்ளார்.இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது,உ யிரைக் கா ப்பாற்றுவதை விட பெரிய நன்மை எதுவும் இல்லை.உ றுப்பு தானம் என்பது உ யிரைக் கா ப்பாற்றும் உன்னதமான வழிகளில் ஒன்று.இது ஒரு வரம்,நீண்ட நாள் நோ யுடன் போ ராடும் பலருக்கு இது இரண்டாவது வாய்ப்பு.நான் தனிப்பட்ட முறையில் அதை சந்தித்தேன்.

ஒரு நன்கொடையாளர் எனது மறைந்த கணவர் சாகருக்கு கிடைத்திருந்தால்,எனது வாழ்க்கை மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கும்.அவர் ஆசிர்வதிப்பவராக இருந்திருப்பார்.

ஒரு நன்கொடையாளர் 8 உயிர்களைக் கா ப்பாற்ற முடியும்.உ டல் உ றுப்பு தானத்தின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன்.

இது நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் பெறுநர்கள் மற்றும் ம ருத்துவர்களுக்கு இடையில் மட்டுமல்ல.இது குடும்பம்,நண்பர்கள்,சக ஊழியர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்களை பெரிதும் பா திக்கிறது.

இன்று எனது உ டல் உ றுப்புகளை தானம் செய்வதாக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டேன்.உங்கள் பாரம்பரியத்தை வாழ வைப்பதற்கான சிறந்த வழி’ என்று பதிவு செய்துள்ளார்.